Digital skalerbar medarbejder inddragelse - bedre end surveys

Workshop:
Digital Skalerbar Samtale

Hvordan indsamler man feedback og idéer på tværs af afdelinger, lokationer eller personalegrupper? Vi har skabt en løsning der giver ordet til alle, i en engagerende online samtale om de vigtige emner på jeres arbejdsplads. Perfekt til co-creation, idégenerering og vidensindsamling. Få medarbejderne med på rejsen med vores skalerbare online samtaler. 

Mobiliser hele organisationens energi og viden

Udnyt det fulde potentiale og energien i jeres organisation ved at rykke forandringsstrategien ud i organisationen og inddrag al den viden mellemledere, medarbejdere og organisationens øvrige medlemmer ligger inde med.

Alle forandringer kræver indsigt, fokus, vilje, og tålmodighed for at lykkes. Derfor er det vigtigt at opsamle alt det, vi erfarer, lærer og bliver klogere på undervejs, og kollektivt evne at gribe de udfordringer og muligheder, der dukker op. Forandringer, der ikke har opbakning fra andre end ledelsen, er dømt til at fejle. Derfor giver det god mening at mobilisere hele organisationens energi og potentiale. Naturligvis kan der i enhver organisation opstå uforudsete kriser, som kalder på hurtig handling, ikke så meget snak, og ledelseskrav om her og nu-omstilling. Men fra både forskningen og fra egen praksis ved vi også, at ejes strategien ikke af dem som skal implementere den, er den dømt til at fejle. 

Vores digitale løsning gør det både ressource og omkostningseffektivt at inddrage hele organisationen så det accelererer fremdriften.

4 gode grunde til at invitere organisationen ind i en digital skalerbar samtale

Eksempler på temaer:

 • Evaluering af hverdagslivet på arbejdspladsen – hvad går godt og hvad skal forandres for at styrke samarbejdet?
 • Strategi og politik – har I de rette politikker på plads til at få de ansatte med på rejsen?
 • Inklusion og diversitet – oplever medarbejderne at I lever op til jeres ambitioner om inklusion & diversitet?
 • Trivsel – trives alle medarbejderne i de nye rutiner eller er der opmærksomhedspunkter I skal tage stilling til?
 • APV opfølgning – hvordan sætter I de rigtige initiativer i søen som opfølgning på arbejdspladsvurderingen?
 • Møde og samarbejdskultur – har i sat de rigtige rammer for samarbejdet og har møderne den rette struktur?
 • Employeer Branding – hvad gør jeres arbejdsplads unik, hvad er jeres styrker og hvorfor vælger medarbejderne jer til?
 • Mental sundhed – hvordan opleves arbejdspresset og er der andre områder i bør være opmærksomme på? Hvad er medarbejdernes egne oplevelser og forslag til løsninger?
 • Adfærd på arbejdspladsen – hvordan skaber vi sammen de rigtige rammer for et rummeligt respekfuldt arbejdsmiljø

Forandring kræver kontinuerlig evaluering og inddragelse. Derfor tilpasser vi selvfølgelig samtalerne til jeres virkelighed og behov.

Sådan fungerer det:

I vores digitale skalerbare samtale svarer deltagerne skriftligt og anonymt på spørgsmål, som stilles af en moderator i realtid. Deltagerne vurderer, hvorvidt de er enige i udsagn fra andre deltagere ligesom de kan kommentere på hinandens besvarelser. På den måde genererer vi indsigt i, hvad der betyder noget for hver enkelt deltager – og hvad der er vigtigst for den samlede gruppe.

Vores unikke digitale platform har tre formål:

 • At gøre det muligt for alle deltagere at komme til orde og blive hørt, uanset gruppens størrelse
 • At sikre, at alle deltagere tager stilling til deres kollegers ideer og tanker
 • At identificere de vigtigste indsigter på tværs af alle deltageres svar – baseret på deltagernes egne vurderinger

Samtalerne faciliteres live af vores erfarne konsulenter, som er eksperter i digital inddragelse.

Format:

 • Skriftlig og anonym online dialog
 • 30-60 minutter
 • 7 – 1.500 deltagere
 • Indisigt I kan handle på!

Workshop facilitatorer

sara color
Sara Høyer Kragelund

Direktør og stifter af Insightment

Sara  er stifter af Insightment som gennem online dialog hjælper ambitiøse organisationer og ledere med at skabe positive forandringer gennem inddragelse og dialog med virksomhedens medarbejdere. Sara er uddannet Cand.scient.pol og har 10 års erfaring fra tech-branchen, senest som marketingchef i Microsoft.

Jesper color
Jesper RIedel

Direktør og Grundlægger af hybridledelse.dk

Jesper er direktør i LeapForward og grundlægger af hybridledelse.dk som gennem foredrag, workshops og rådgivning hjælper organisationer med at skabe fremtidens hybride arbejdsplads. Jesper har 10 års international ledelseserfaring, herunder 7 års praktisk erfaring som hybridleder i Microsoft internationalt. 

Vil du høre mere?

Så udfyld kontaktformularen nedenfor og vi sender mere materiale om produkt og kundecases