Vi inspirerer, rådgiver og leverer hybride løsninger til den fleksible arbejdplads

Løsninger til den fleksible arbejdsplads

Fleksibelt arbejde er en realitet. Måske har i allerede arbejdet fleksibelt gennem noget tid, og mødt både fordele samt udfordringer.

For hvordan styrker man kulturen og fællesskabet? Hvordan bliver man endnu bedre til møder og samarbejde? Og hvordan får man styr på trivslen på den fleksible arbejdsplads? Det er bare nogle af de udfordringer vi hjælper kunder med at løse. Kontakt os for en uformel snak, eller tag et kig på nogle af vores ydelser nedenfor. 

Kompetencer

Vi beskæftiger os med de fleste temaer på den fleksible arbejdsplads.

Hybrid ledelse

Skab stærke teams og bliv en god leder for alle, uanset lokation.

Møder og samarbejde

Hold bedre møder og styrk samarbejdet gennem klare rammer og kompetenceløft.

IT værktøjer og processer

Sæt strøm på hybridarbejdet og lad værktøjerne bryde de gamle vaner.

Trivsel

Sæt fokus på medarbejdertrivslen og kom den digitale stress til livs.

Medarbejder inddragelse

Få medarbejderne med på rejsen og få indsigt i vital viden gennem co-creation.

Hybrid
målbarhed

Skab bedre data baseret indsigt omkring hybridarbejdet

Vores ydelser

Foredrag

Foredrag om hybridledelse

Med afsæt i pratisk erfaring og best practices fra ledende internationale og danske organisationer

Den fleksible arbejdsplads

Fokus på kultur, samarbejde og digital trivsel på den fleksible arbejdsplads, for medarbejdere

Styrk det digitale arbejdsmiljø

Afstanden og den digitale hverdag kan påvirke både trivslen og produktiviteten hvis ikke vi sætter de rette rammer

Møder og samarbejde

Bliv inspireret til hvordan i kan styrke mødekultur, samarbejde og tydelighed i hybridarbejdet

Workshops

Styrk hybridledelsen

Workshops for ledere om hybridarbejdet, og de nødvendige ledelsesgreb

Skab bedre møder

Støb fundamentet for bedre møder, højere trivsel og mere tid til fokusopgaver

Styrk kultur og samarbejde

Sæt rammerne for det fleksible arbejde gennem klar forventningsafstemning

Inddrag medarbejderne - online værktøj

Digital Skalerbar Samtale

Giv alle ordet samtidig i en engagerende online samtale med innovativt værktøj

APV og Trivsels opfølgning

Grav dybere i svarene og skab idéer til løsninger i storskala digital fokusgruppe

Kultur og sammenhold

Vores digitale fokusgruppe lader alle medarbejdere komme til orde

Få databaseret indsigt

Hybrid healthchech

Tag temperaturen på den fleksible arbejdsplads gennem en kombination af spørgeskema og databaseret indsigt

Hybrid målbarhed

Digital løsning til at overvåge vitale employee experience parametre om samarbejde, trivsel og IT undersøttelse

Andre ydelser

Den hybride værktøjskasse

For at sikre effektivt samarbejde og styrke lederen på den fleksible arbejdsplads er det vigtigt at kigge ind i hvordan tilrettede processer og nye værktøjer kan hjælpe med at ændre gamle vaner, og understøtte hybridarbejdet. Vi har opbygget indgående viden om digitale redskaber der kan understøtte jeres hybridarbejdsplads

tools 3 2
53 LethsMove 19503 Web

Kick-off event: Hybridarbejde, trivsel og arbejdsglæde

Er det tid til at få rystet medarbejderne rigtigt sammen på den nye hybride arbejdsplads? Vi faciliterer events med det helt rigtige mix af faglig udvikling, og fysisk udfoldelse.

Workshops, foredrag, kurser og rådgivning

Hør mere om vores ydelser

Vi har hjulpet mange virksomheder og offentlige institutioner i gang med den hybride rejse. Kontakt os for en helt uforpligtende snak om jeres behov, og hvordan vi evt. kan hjælpe jer videre, og vi vender hurtigt tilbage.