Tag temperaturen på den fleksible arbejdsplads

Hybrid Healthcheck

Med et hybrid health check hjælper vi jer med at få et klart billede af styrker og potentielle svagheder i netop jeres hybride setup. Vi kan om ønsket kombinere målrettede surveys med faktuelle data fra jeres backend.  Ved at kombinere den enkeltes opfattelse med det databaserede grundlag, opnår man et endnu stærkere evidens baseret grundlag at træffe beslutninger på.

Sæt ind der hvor skoen trykker

Den fleksible arbejdsplads er en realitet, til gavn for både medarbejdere og arbejdsplads. Men samtidig oplever mange arbejdspladser også nogle afledte effekter af at medarbejderne er mere spredt, og at vi måske ikke altid har fået skabt den rigtige struktur til at sikre optimale møder og samarbejde. Måske oplever i at det er sværere at opretholde den samme kulturelle tilknytning, at det er svært at opfange signaler om dårlig trivsel og stress, eller at det knager lidt med det tværfaglige samarbejde. Vores hybride healthcheck giver jer en bedre forståelse af hvor præcis skoen trykker, og hvor i ligger i forhold til andre organisationer. 

Vi hjælper jer med en fyldestgørende analyse, der skaber den indsigt der er nødvendig for at styrke samhørighed, tilhørsforhold, samarbejde og trivsel for alle medarbejdere, uanset om de er arbejder fra andre lokationer, hybride eller kontoret.

Vi stiller skarpt på de vigtigste hybride temaer

Ved at kombinere målrettede surveys, og medarbejder interviews med faktuelle data fra jeres backend systemer finder vi frem til de vigtigste indsatsområder, og giver bud på mulige løsninger.

Vores healthcheck kan målrettes til jeres behov, feks. indenfor nedenstående områder:

  • Kultur, team og relationer
  • Ledelseskompetencer
  • Struktur og regler
  • Møder og samarbejde
  • Kontor og faciliteter
  • Trivsel og motivation
  • Værktøjer, IT understøttelse og processer
 
 
Få indsigt i jeres udfordringer og forhindringer, så i identificerer muligheder og risikofaktorer og adresserer dem hurtigt!

Konkret input i kan bruge

På basis af det indsamlede data udarbejder vi en rapport med konklusioner, samt forslag til konkrete initiativer der kan iværksættes for at styrke den fleksible arbejdsplads. 

Vil du høre mere?

Så udfyld kontaktformularen nedenfor og vi sender beskrivelsen af vores health check