Fra spørgeskema til handlingsplaner der taler direkte ind i medarbejdernes behov

Opfølgning på APV og trivselsmåling

Få kvalificeret jeres arbejdspladsvurdering eller trivselsmåling, med handlingsorienterede indsigter samskabt med Insightment værktøjet. Vores dialogbaserede opfølgning er skriftlig, anonym og interaktiv.

Håndgribelig og handlingsorienteret data

Det kan være udfordrende at forstå alle nuancerne i medarbejdernes svar under en APV eller trivselsmåling. Selvom survey-data fungerer godt til at sammenligne udviklingen over tid og give et overordnet indtryk af, hvor der er plads til forbedringer, sidder ledelsen ofte tilbage med flere spørgsmål end svar. Det kan være svært at konkludere, hvilke konkrete initiativer der skal iværksættes for at tackle eventuelle udfordringer.

Vores online dialogværktøj bygger bro mellem undersøgelse og handlingsplan.

Med en APV-opfølgning fra Insightment og hybridledelse.dk kombinerer du data med dybere indsigt. I en fokuseret online møde session beskriver dine medarbejdere deres udfordringer, årsager og mulige løsninger med egne ord. Løsningen kan facilitere helt op til 1500 deltagere samtidig, og algoritmen sikrer at alle udsagn bliver evalueret af kolleger, så du nemt kan se, hvad der er enighed om. Dermed får du nuanceret indsigt i, hvad der er vigtigt for din samlede medarbejdergruppe. og adgang til at grave dybere i data, for at undersøge, om der er særlige ting, der gør sig gældende for dele af din medarbejdergruppe. Du kan eksempelvis segmentere data efter parametre som anciennitet, teamtilknytning eller tilfredshed. 

”Med en session fra Insightment får du alle nuancerne, databåret og kvalitativt. Jeg ved nu, hvor vi skal sætte ind ud fra en samlet prioritering på tværs, men jeg har også mulighed for nemt at dykke ned i data og segmentere på forskellige parametre. På den måde er det meget håndgribeligt og handlingsorienteret data.”

Vælg den model der passer bedst til jer

 1. Standard APV opfølgning
 2. Tilpasset APV opfølgning
 3. Fuld APV-opfølgning med live indsigt for ledelse og arbejdsmiljørepræsentanter 

Vi kan efter aftale blandt andet grave dybere i nedenstående områder

 • Arbejdspres 
 • Diversitet og Inklusion 
 • Faglig usikkerhed 
 • Arbejdstone 
 • Mødekultur 
 • Hybridt samarbejde 

Tilvalg:  

 • Avanceret analyse af data  
 • Præsentation af resultater for medarbejdere, ledelse og arbejdsmiljøudvalg  
 • Workshop for medarbejdere, ledelse eller arbejdsmiljøudvalg 

"Det var lidt som at være med i noget sci-fi, fordi vi live kunne følge med i, hvad de skrev, hvordan de skrev, hvor mange der var enige, og hvor hurtigt de blev enige. Det var som at få et kig ind i deres hoveder, hvor vi kunne se fællesskabets samlede tankeproces,”

Format:

 • Skriftlig og anonym online dialog
 • 30-60 minutter
 • 7 – 1.500 deltagere
 • Indisigt I kan handle på!

Workshop facilitatorer

sara color
Sara Høyer Kragelund

Direktør og stifter af Insightment

Sara  er stifter af Insightment som gennem online dialog hjælper ambitiøse organisationer og ledere med at skabe positive forandringer gennem inddragelse og dialog med virksomhedens medarbejdere. Sara er uddannet Cand.scient.pol og har 10 års erfaring fra tech-branchen, senest som marketingchef i Microsoft.

Jesper color
Jesper RIedel

Direktør og Grundlægger af hybridledelse.dk

Jesper er direktør i LeapForward og grundlægger af hybridledelse.dk som gennem foredrag, workshops og rådgivning hjælper organisationer med at skabe fremtidens hybride arbejdsplads. Jesper har 10 års international ledelseserfaring, herunder 7 års praktisk erfaring som hybridleder i Microsoft internationalt. 

Vil du høre mere?

Så udfyld kontaktformularen nedenfor og vi sender mere materiale om produkt og kundecases